Експертні висновки

Щоб оцінити вплив розробки Тимченківського родовища на довкілля, Мереф’янська міськрада створила спеціальну депутатську комісію. Комісія вивчила та проаналізувала відповідні матеріали, звернулась з проханням оцінити їх до спеціалістів профільних установ: Українського НДІ екологічних проблем, Українського НДІ лісового господарства та агролісомеліорації, Інституту ґрунтознавства та агрохімії, Харківської обласної громадської ради при облдержадміністрації, Державного управління охорони навколишнього природного середовища й ін. На підставі цього комісія дійшла до таких висновків.

Попередня експертна оцінка впливу розробки Тимченківського родовища будівельних пісків на підземні та поверхневі води району і розвиток несприятливих геологічних процесів

Висновок першого заступника директора Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації В. Л. Мєшковой

Висновок заступника директора з наукової роботи Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем О.Г. Васенка

Висновок Громадської ради при Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища в Харківській області

Висновок комісії з питань екології та охорони здоров'я Харківської обласної Громадської ради при Харківській облдержадміністрації

Рішення Мереф'янської міської ради від 29 серпня 2007р «Про клопотання іноземного підприємства «Юпітер» перед Харківською районною радою про надання Погодження для отримання спеціального дозволу на експлуатацію Тимченківського родовища корисних копалин будівельних пісків»

Долина р. Мжа як територія, цінна для охорони птахів у загальноєвропейському масштабі

Клопотання про оголошення Мжанського регіонального ландшафтного парку