Особливості конкурсу

Для проекту важливі принципи відкритості, прозорості та участі в прийнятті рішень. Тому 27-28 березня 2004 року "Зелені коти" провели семінар та обговорили на ньому з представниками НУО - як цей проект може найкраще сприяти спільноті українських екоНУО. Висловлені на семінарі побажання та пропозиції враховано в процедурі, умовах участі та критеріях визначення переможців,поширених в оголошенні.


ПРОЦЕДУРА

Розповсюдження комп'ютерного обладнання (б/у, має статус гуманітарної допомоги) було спрямоване на цільову групу НУО, які мають такі властивості:

 • активно працюють в сфері охорони довкілля та збалансованого розвитку;
 • є зареєстрованими, некомерційними та позапартійними;
 • спроможні співпрацювати з іншими НУО, зокрема у робочих групах, мережах, коаліціях;
 • бажають активно використовувати КІТ в своїй роботі, спілкуванні та співпраці з іншими екоНУО.

Заявникам потрібно було виконати кілька завдань:

 • заповнити аплікаційну форму та надіслати електронною поштою не пізніше 19 травня
 • надіслати копію статуту, свідоцтва про реєстрацію та оригінал заповненої аплікаційної форми з підписом керівника організації, завіреним печаткою - звичайною поштою не пізніше 19 травня
 • розмістити новини на сайті "Зелений КІТ" не пізніше 19 травня 2004 року

Умови отримання обладнання:

 • бути зареєстрованою НУО;
 • не займатися комерційною та/або партійною діяльністю, зокрема пов'язаною з виборними змаганнями;
 • мати приміщення офісне або таке, що дозволяє надійне збереження обладнання та вільний громадський доступ до нього (приватні приміщення небажані);
 • наявність в приміщенні телефонної лінії;
 • дотримуватися Норм користування мережею Інтернет та мережевого етикету;
 • мати стосунки співпраці з іншими місцевими НУО, не відмовляти іншим НУО у доступі до комп’ютерного обладнання для справ суспільного значення

Оцінювання та прийняття рішень
Оцінювання здійснювалося експертною комісією спільно з представниками МКОЕ. Експертна комісія складалася з 6 осіб: 4 особи від "Зелених котів" та 2 особи - представники організацій, які самі в конкурсі участі не брали.

Загальне оцінювання базувалося на:

 1. заповненій формі заявки,
 2. сумі балів 4-х кращих інформаційних повідомлен, поданих заявником на сайт та
 3. оцінці навичок використання Інтернет та програмного забезпечення.

Учасники могли впливати на рішення якомога змістовнішим заповненням заявок та поданням на сайт інформаційних повідомлень, цікавих та корисних для спільноти екоНУО.

Зміст повідомлень оцінювався за точністю, повнотою та лаконізмом викладу фактів, за доречністю та якістю супровідних коментарів тощо. Заохочувалися новини та коментарі до них, інші інформаційні матеріали, які розкривають причинно-наслідкові зв'язки екологічних проблем, зв'язок діяльності на місцевому, національному та міжнародному рівнях, стан дотримання природоохоронного законодавства, співпрацю різних секторів суспільства для розв'язання екопроблем тощо.

Оцінювання брало до уваги діяльність за останній рік, найбільші досягнення організації та прояви співпраці з іншими організаціями. Позитивно впливала участь в робочих групах, мережах, коаліціях, екологічних кампаніях тощо, а також співпраця на місцевому рівні. Наприклад, коли організація дає змогу користування своїми комп’ютерними ресурсами іншій НУО. А організація, що не має власного обладнання, а для подання новин використовує можливості своїх партнерів, очевидно, є успішною в соціальній комунікації.
 


<<<назад             далі>>>