Реалізація проекту

Реалізація проекту

Серед організацій, представники яких входять до “зелених котів”, не було жодної з досвідом отримання та розподілу гуманітарної допомоги. Для уникнення зловживань існує Комісія з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів. Громадські організації, які одержують гуманітарну допомогу, повинні мати відповідний статус і бути внесені до спеціального реєстру одержувачів.

 

Через те ми звернулися до досвідченої та авторитетної організації з цього кола питань – Суспільної Служби України з проханням допомогти проекту. ССУ погодилася взяти на себе кропітку справу оформлення, одержання, зберігання та видачі комп’ютерів переможцям конкурсу.

 

В свою чергу МКОЕ в Нідерландах домовилася з Fred Foundation про збір та транспортування з Нідерландів до Закарпаття партії 50 комп’ютерів класу Pentium 200, а з християнською організацією CHOE – про перевірку комп’ютерів. Оскільки Fred Foundation допомагає дітям - сиротам в Закарпатті і має там зареєстроване Мінюстом України відділення, то саме це відділення провело необхідні процедури на митниці і отримало комп’ютери у тимчасове зберігання.

 

Суспільна служба України разом з “зеленими котами” організувала перевезення техніки з Закарпаття в Київ. Комп’ютери зберігалися в приміщенні одного з київських партнерів ССУ і видавалися переможцям конкурсу, визначеними експертною комісією. 10 комп’ютерів було використано для адміністрування проекту, як ремонтний фонд та надано тим членам робочої групи, які працюють над Комплектами Рекомендованого Софту.<<<назад             далі>>>

 

Купинястий шлях до успіху

Купинятий шлях до успіху

Чому до успіху? Тому, що вірили в успіх, прагнули його, і..... не мали достатньо досвіду, щоб бачити всі перешкоди.

 

Проект був амбіційним і в теоретичному, і в практичному сенсі – його учасники прагнули показати, що за правильної постановки завдань (а це потребує якісного теоретичного аналізу) з порівняно невеликими коштами можна досягти досить вагомих ПРАКТИЧНИХ результатів.

ДОСЯГНЕННЯМИ цього проекту вважаємо те, що:

 

1.Координаційна рада ініціативи „Зелений КІТ”, яка виконувала проект, намагалася створити максимально прозору і об’єктивну процедуру визначення переможців. Багато часу члени ради та експерти приділили узгодженню і вдосконаленню процедури та власно перегляду заяв. Вирішальне значення мав хороший  зворотній зв’язок з громадськими організаціями, особливо - учасниками проекту. Завдяки йому вдалося вдосконалити процедуру.

2. Завдяки цій процедурі 40 громадських організацій одержали комп’ютери і суттєво зміцнили матеріальну базу своєї діяльності;

 

3. Запропоновану “зеленими котами” технологію роботи з сайтом громадські організації (навіть з провінційних населених пунктів) спромоглися опанувати і самостійно викладати новини. Це полегшує їх інформаційний обмін та співпрацю з іншими екоНУО.

4. Відбулася психологічна зміна - як висловився один з учасників проекту: “Завдяки зеленим котам громадські організації одразу отримали власні куточки в Інтернеті, про що досі більшість з нас навіть не гадала”.

 

5. Учасники конкурсу змогли показати собі, іншим організаціям, і всім бажаючим - наскільки різноманітною, цікавою і складною є екологічна тематика, що охорона довкілля потребує високих інтелектуальних і моральних якостей. Стрічка новин вже нараховує більше 300 різних сюжетів і продовжує поповнюватися. Ця стрічка стає інформаційним ресурсом, цікавим не лише для екоНУО, але і для журналістів, вчителів, державних службовців, які працюють у сферах охорони довкілля, збалансованого розвитку.

6. Команда “зелених котів “ з честю пройшла серйозні випробування, згуртувалася і зміцніла. Накопичено цікавий досвід співпраці з кількома дуже різними партнерами водночас,
відлагоджені принципи співробітництва. Було вдало усвідомлено роль кожної організації-партнера в проекті. З самого початку був взятий напрямок на підсилення радше, ніж на дублювання.

 

7. Загалом, завдяки здійсненню такого багатогранного, оригінального і недорогого проекту набуто унікальний досвід, який допоможе ефективніше організувати подібні проекти у
майбутньому.

Водночас, ризиками цього проекту можна вважати технічну сторону впровадження проекту і структурну розбудову команди, що мала відбуватися в процесі роботи. Процес формування команди „зелених котів” незавершений, існує необхідність подальшого структурного розвитку, набуття та поширення у спільноті навичок ефективної співпраці, демократичного прийняття рішень.

(На фото - С.Федоринчик та В. Гончарук на зустрічі із керівником Закарпатського представництва Фонда Фреда паном Василем Кобою)


<<<назад             далі>>>